Mijn lijst met blogs

12 augustus, 2011

Het oude Kerkje

Daar gingen zij ter kerke
de handen gevouwen
in de schoot
de preek
die soms verlichting bood
de woorden zouden
sterken

Daar gingen zij ter kerke
de ogen tijdens gebed
licht toe gedaan
doordrongen van Gods woord
in nederig bestaan
de woorden zouden
sterken

Nu jaren later is het stil
De kerkgangers
zij gingen henen
Gods woord is er nu verdwenen
Misschien was dat
Gods Wil

Betty Mans

Foto: Betty Mans


 1 opmerking: