Mijn lijst met blogs

29 september, 2011

Positiviteit

                 foto Betty Mans
Positiviteit

Ik lach
om alle mooie dingen
Een kind
Dat ik zag
Vol vuur aan 't touwtje springen

Ik lach
om bloemen in het veld
Om alle kusjes
Die ik kreeg
Ik heb ze niet geteld

Ik lach
Naar iedere nieuwe dag
Die de moeite waard zal zijn
Om te beleven
Ik omhels de kansen die ik krijg
Ik zal het leven leven
Met een lach

Betty Mans

19 september, 2011

Ogen

Ogen

Wanneer ik in de spiegels van je ogen kijk
Zie ik verhalen die niet geschreven zijn
 Met woorden
Wanneer ik in de spiegels van je ogen kijk
Zie ik zinnen
Die nooit gezongen zijn
in het zoetste lied
Ik zie de barsten in het glas
De pijn
Verdriet
De waarheid slechts verdrongen

Betty Mans

10 september, 2011

Het varkens lot

Het varkens lot

Met flinke draf
kwam je op me af
toen ik je riep
Je verliet je modderbad
dat
je net nam
Flink uit de kluiten gewassen
Knorrend en tevree
Soepel en niet stram
Maar  ik vernam
Dat het wrede lot je wacht
 In november wacht de slacht
En word  je achterham......

Betty Mans

@Foto: Betty Mans

09 september, 2011

Loslaten

"Loslaten is niet ontkennen maar accepteren"
                                                               Betty Mans       
                                                      Foto: Betty Mans                                                                                                                              07 september, 2011

Het afscheid

@Foto: Betty Mans

Het afscheid

Kijk naar de sterren
kijk naar de maan
Dan  ben ik heel dichtbij
Want ook zij
Zal ik zien
In  heldere nachten
Net als jij misschien
Die op me zal wachten
 Maar ik moet gaan


Betty Mans

05 september, 2011

Oerkracht

Nooit vergeet ik het meer
Die oerkracht
zwangerschap volbracht
het kind zo klein en teer
Het lichaam gedreven
door krachten ongekend
de pijn is ongrenzeloos ongewend
Todat het in mijn armen lag het nieuwe leven
Vergeten is de harde strijd
Geboorte is volbracht
Een nieuw mensje klein en zacht
Liefde onvoorwaardelijk

Betty Mans
                                                                      @cop Foto: Betty Mans
                                                                                               

03 september, 2011

De bloem

Foto: Betty Mans


De Bloem

Fier sta je daarBetty MansIneen gevlochten
in het landschap
Een kunstig kunstwerk
Gemaakt door moeder natuur
Je ranke steel
Iewat gebogen door de wind
Zo breekbaar
Maar zo puur
Zoals je hoort te zijn