Mijn lijst met blogs

01 november, 2013

Allerzielen

Zij zijn mij voorgegaan
Weg gevlogen is hun ijle ziel,
Naar een wereld die ongrijpbaar is
Ik ken nog slechts hun naam
Hoe groot is het gemis

Ik kniel en vouw mijn handen
En vraag of zij in vrede mogen rusten
Ik weet, ik zal berusten
Want er zijn nog diepe banden
Met hen, die mij zijn voorgegaan
Zij zullen blijven voortbestaan
Voor eeuwig in mijn ziel

Betty Mans

1-11-2013

@Foto:Betty Mans


I

1 opmerking: